PDA

Xem bản đầy đủ : Hình ảnh Phật và Bồ Tát


 1. Hình phật a di đà!
 2. Bồ tát quán thế âm!
 3. Hình phật bổn sư thích ca!
 4. Ảnh ni cô Thích Pháp Giác vãng sanh lưu xá lợi
 5. Ảnh cụ bà Triệu Vinh Phương vãng sinh lưu xá lợi
 6. Hình tam thánh!
 7. Tt. Thích phước minh vãng sanh lưu xá lợi!
 8. Xá lợi phật!
 9. Lễ cung nghênh xá lợi phật!
 10. Hình thập pháp giới!
 11. 14 điều răn của phật thích ca!
 12. Hình phật và bồ tát tổng hợp!
 13. Hình bồ đề đạo tràng bên ấn độ!
 14. Hình Phật Sưu Tầm
 15. hình nền Phật 1
 16. Hình Phật Sưu Tầm (2)
 17. Địa Ngục Biến Tướng Đồ
 18. Hòa Thượng Tuyên Hóa
 19. Hình Quán Thế Âm Bồ Tát
 20. Hình Bồ Tát ( Mật Tông )
 21. Ngài Siddharta Gautama
 22. Lịch Sử Phật Thích ca bằng Tranh
 23. Hình Phật Tu Khổ Hạnh
 24. Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật ngọc
 25. Mời các bạn tham quan các Chùa trên Thế Giới (Đại diện)
 26. Mười Đại Đệ Tử Phật
 27. Xá Lợi Phật Và Thánh Chúng
 28. Hình Hòa Thượng Tuyên Hóa Và Xá Lợi
 29. Hình phật siêu đẹp
 30. Hình Xá Lợi Phật
 31. Hình Hoa Sen
 32. Hình Phật rất đẹp
 33. Phật thích ca tư thế đứng
 34. Xin Tất Cả Cùng Cầu Nguyện Cho Vạn Sự Chúng Sanh An Lành
 35. ảnh đức phật dược sư lưu ly quang như lai
 36. tam thánh tây phương
 37. Ảnh đẹp Phật Giáo
 38. Xin thỉnh ảnh tượng Phật
 39. Hình ảnh của 88 vị Hồng Danh Phật
 40. Hình Phật Thích Ca Mâu Ni (rất là đẹp)
 41. Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
 42. Đại bi xuất tướng đồ - 大悲出相圖
 43. Nghệ thuật Phật Giáo
 44. em muốn xin thỉnh tranh ngài A Di Đà cỡ lỡn
 45. Thư viện hình ảnh Phật A Di Đà
 46. Sửa Xóa Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ - Quan Thế Âm Bồ Tát
 47. Phật đài Dhammakaya - kỳ quan của Phật giáo hiện đại
 48. Lễ tưởng niệm cố HT, Thích Thiện Hoa
 49. Phật Thuyết A Di Đà Kinh ( Hình minh họa)
 50. Thỉnh tượng Phật ở đâu ? Cách bày trí phòng thờ Phật như thế nào?
 51. Tịnh Tông Học Hội
 52. Tìm thấy một mảnh sọ của Phật tổ
 53. Hình Phật Di Lặc
 54. Tranh ảnh 48 lời nguyện Phật A Di Đà
 55. Xá Lợi Phật
 56. Hình Phật Sưu Tầm 1
 57. Tranh Vẽ Bồ Tát Thánh Nhân
 58. Hình Phật ( nền đen)
 59. Hình Quán Thế Âm Bồ Tát
 60. Tranh Vẽ Quán Thế Âm
 61. Cõi Tây Phương
 62. Tượng Phật Lớn Nhất Hồng Kông
 63. Mắt và Tay
 64. Cây Cối Ở Vạn Phật
 65. Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải
 66. Chú đại bi -84 quán âm tùy hình
 67. Lưu Trữ Ảnh Phật Pháp 1
 68. Lưu Trữ Ảnh Phật Pháp 2
 69. Phật A Di Đà
 70. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
 71. Pháp Sư Tịnh Không
 72. Hòa Thượng Tuyên Hóa (5)
 73. Những bức tranh cổ tuyệt đẹp về Bồ Tát Địa Tạng Vương
 74. Ảnh động Địa Tạng Vương Bồ Tát
 75. Thiên Long Bát Bộ
 76. Hình ảnh đại Phật tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á
 77. Khánh thành Tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức
 78. Tôn ảnh Động Quan Thế Âm Bồ Tát
 79. Phật nói Kinh A Di Đà
 80. tôn tượng cổ Phật A Di Đà - ngự tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh, Việt Nam
 81. Bộ sưu tập tôn ảnh đức phật thích ca mâu ni
 82. Trọn bộ sưu tầm tôn ảnh đức phật a di đà và thế giới tây phương an lạc
 83. Thâm ý qua hình tượng Bồ tát Địa Tạng
 84. Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát
 85. Hình đẹp sưu tầm
 86. Nghi Thức Cộng Tu Niệm Phật
 87. Ảnh xá lợi Đức Phật.
 88. Ảnh Tây Phương Tam Thánh Khổ Lớn
 89. Tranh ảnh Phật giáo
 90. Sưu Tập Hình Phật, Bồ Tát Đẹp!!! (Hình Động - Tĩnh)
 91. Mây tụ thành hình Phật A Di Đà xuất hiện trên trời
 92. Đông Phương Thánh Chúng Thất Phật Dược Sư
 93. Tôn Ảnh Phổ Hiền Bồ Tát
 94. Tôn Ảnh Thất Phật Dược Sư
 95. Tôn Ảnh Ngũ Phương Như Lai
 96. Tôn ảnh Bát Đại Bồ Tát trong Kinh Dược Sư
 97. Tôn Ảnh Chuẩn Đề Phật Mẫu
 98. Tôn Ảnh 88 Đức Phật
 99. Tôn Ảnh 7 Đức Phật Quá Khứ
 100. Tôn Ảnh Hư Không Tạng Bồ Tát
 101. Tôn Ảnh Đức Phật Dược Sư
 102. Tôn Ảnh và Hồng danh 35 Đức Phật
 103. Tôn Ảnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 104. Tôn Ảnh Đại Thế Chí Bồ Tát
 105. Tôn Ảnh Di Lặc Bồ Tát
 106. Thất Bảo Như Lai
 107. Kinh Nhân Quả 3 đời (Minh họa bằng tranh)
 108. Tôn ảnh Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát
 109. Tôn Ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni
 110. Lễ Phật Và Bồ tát - online
 111. Kính Mừng Phật Đản
 112. Một Bức Hình Bổn sư "rất có thần".....
 113. Phát Biểu Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Về Vấn Đề Tái Sinh Của Ngài
 114. Phật Giáo nhập thế
 115. Đại bi hóa thân
 116. Tự vẽ hình Phật, Bồ Tát
 117. Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
 118. Tôn Ảnh Mục Kiền Liên Bồ Tát
 119. Sưu Tập Ánh Quang Phật từ Youtube
 120. Tôn ảnh 13 vị Tổ Tịnh Độ - cỡ lớn
 121. Hòa Thượng Diệu Liên
 122. Tranh Tây Phương Tam Thánh tuyệt đẹp
 123. Kho hình ảnh Phật - Bồ Tát chất lượng cao
 124. Hình Phật Khổ Lớn
 125. Tôn Ảnh Bậc Đệ Nhất Tài Lộc, Thánh tăng sivali
 126. Chia Sẻ Kho Ảnh Phật (Cập Nhật Liên Tục)
 127. Lễ Tăng Bảo
 128. Tấm gương tu hành của Đại lão Hòa Thượng 112 tuổi
 129. Kính Mừng Ngày Phật Thành Đạo
 130. Hát Dâng Ân Sư 02
 131. Kính Mừng Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 132. Kính Mừng Thánh Đản Phật A Di Đà
 133. Tôn Ảnh Diện Nhiên Vương Bồ tát
 134. Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật
 135. 10 Nam Cư Sĩ Được Đức Thế Tôn Ca Ngợi
 136. 10 Nữ Cư Sỹ Được Đức Thế Tôn Ca Ngợi
 137. Truyện Tranh Kinh Nhân Quả Ba Đời
 138. Cây Bồ-đề lịch sử và chùa Phật Nha ở Sri Lanka
 139. Cây Bồ-đề lịch sử và chùa Phật Nha ở Sri Lanka
 140. Tôn Ảnh Thánh Tích Phật Giáo
 141. Tôn Ảnh Xá Lợi Thật Của Đức Phật
 142. Nguồn Gốc Bảo Tháp SHWEDAGON Trong Tam Tạng Pali