PDA

Xem bản đầy đủ : mình đang tu mật ! ! !


trong_nhan
25-07-2011, 19:04
ngại quá . thật xin lỗi nhiều
lần đầu đặt chân vào cửa đạo . chưa hiểu gì ?
.................................................. ................................

Diệu Thành
26-07-2011, 10:16
Thật sự tu Mật Tông hay Thiền đều rất khó và bắt buộc phải có thầy dạy, nếu không rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có tu Tịnh độ- niệm phật khi không có thầy dạy bạn vẫn tu được thôi. Bạn nên biết rằng kiếp này bạn có duyên với Phật Pháp là do có căn duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy bạn phải biết trân trọng công năng tu hành của mình, đừng để bị lạc đường nhé!
Chúc bạn sớm tìm được con đường tu học đúng đắn nhé!

say_you_that
26-07-2011, 10:20
Hi bạn thử đăng ký trong trang www.tammat.net rồi vào đấy hỏi mọi người thử xem.

Vân Quang
29-07-2011, 15:05
Mật pháp có rất nhiều pháp môn như Du Già Mật, Hindu Mật, Mật Tông Tây Tạng, Mật Tông Ấn Độ......
Trong đó Mật Tông Phật pháp của Ngài Tỳ Lô Giá Na là tối thắng, nếu bạn tu theo pháp môn nào, bạn cũng nên hỏi các bạn tu về bổn tôn của mình là ai? Ngài ngự ở phương nào? Chủng tự Bổn tôn là gì? Mục đích của tụng chú để làm gì?
Tất cả các thần chú của chư Phật là để giúp người hữu duyên thanh tịnh thân tâm, tự thân kiến tánh, nếu chỉ mong cầu có thần thông hay chuyên chú về các việc lạ kỳ thì đó là ngoại đạo, không phải giáo nghĩa và cứu cánh của Mật tông Phật pháp.

Thiện Thọ
29-07-2011, 22:39
tốt nhất là bạn nên suy nghĩ câu khởi đầu của bất cứ bài chú nào

" Giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng"

chúc bạn được Tam mật tương ưng, tức thân thành Phật nhá!

Barbie
13-03-2012, 21:44
Thấy 1 anh bạn theo Mật tông nói chuyện này, mình ko hiểu lắm. Vậy có huynh đệ nào có thể giải thích dùm mình với:

Anh ý đang định làm 1 cái kinh luân, rồi đem kinh Phật dán hoặc khắc vào bên trong trụ xoay, khi mọi người xoay thì như đang đọc kinh, anh ý dán câu OM MANI PADME HUM rồi và dự định đính 1 bản chú Đại Bi vào đó nữa. Anh còn nói nếu bạn nào muốn gửi bản kinh mình yêu thích thì chuẩn bị đi, khi nào gần xong, anh báo cho biết rồi đem kinh của người đó đính vào bên trong trụ xoay...nhiều năm về sau, sẽ luôn có người xoay cái kinh luân trong đó có bản kinh của các bạn thì cũng như chính các bạn và người thân đang đọc kinh .

Thiện Hà
13-03-2012, 23:12
Thấy 1 anh bạn theo Mật tông nói chuyện này, mình ko hiểu lắm. Vậy có huynh đệ nào có thể giải thích dùm mình với:

Anh ý đang định làm 1 cái kinh luân, rồi đem kinh Phật dán hoặc khắc vào bên trong trụ xoay, khi mọi người xoay thì như đang đọc kinh, anh ý dán câu OM MANI PADME HUM rồi và dự định đính 1 bản chú Đại Bi vào đó nữa. Anh còn nói nếu bạn nào muốn gửi bản kinh mình yêu thích thì chuẩn bị đi, khi nào gần xong, anh báo cho biết rồi đem kinh của người đó đính vào bên trong trụ xoay...nhiều năm về sau, sẽ luôn có người xoay cái kinh luân trong đó có bản kinh của các bạn thì cũng như chính các bạn và người thân đang đọc kinh .
Theo Mật Giáo tây Tạng thì khi kinh luân quay thì giống như Kinh Pháp của Phật đang luân chuyển. Thông thường bên Tây Tạng ngta làm các kinh luân lớn, ai đi qua cũng dùng tay xoay để luân chuyển Pháp Phật. Nếu như mình gửi bản kinh, rồi có người xoay kinh luân trong đó có bản kinh mình giống như khi mình tụng thì vô lý quá. " Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc chứ", PS Tịnh Không có nói: "Năng tụng là mình, sở tụng là kinh", muốn có tha lực thì mình phải tự lực trước. Thiện Hà nghĩ, nếu muốn bản kinh mình dán vào kinh luân đó, thì mình hãy dùng tay chép kinh đó ra, vd như chép kinh Di Đà hay Vô Lượng Thọ, khi ấy ít nhất mình cũng có dụng tâm vào đấy, chứ chẳng lẽ đem photo thu nhỏ rồi dán vào đấy sau, khi ấy chắc chắc có bao nhiêu phước đức đâu,hi. Đây là vài thiển ý của đệ, tỷ tham khảo nha. Huynh đệ nào thấy đệ sai xót hay có ý gì hay giải thích cho tỷ Barbie y,hihi.@};-@};-@};-

Barbie
13-03-2012, 23:32
Tỷ thấy thật vô lý nên muốn nghe ý kiến mọi người xem mọi người nghĩ gì mà đệ... hihi

Tịnh Lộc
14-03-2012, 12:08
Đang chờ quân sư trả lời giúp :D

Barbie
23-03-2012, 01:01
Quân sư của Tịnh Lộc đâu rùi? hihi

Vân Quang
23-03-2012, 07:44
Theo Mật Giáo tây Tạng thì khi kinh luân quay thì giống như Kinh Pháp của Phật đang luân chuyển. Thông thường bên Tây Tạng ngta làm các kinh luân lớn, ai đi qua cũng dùng tay xoay để luân chuyển Pháp Phật. Nếu như mình gửi bản kinh, rồi có người xoay kinh luân trong đó có bản kinh mình giống như khi mình tụng thì vô lý quá. " Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc chứ", PS Tịnh Không có nói: "Năng tụng là mình, sở tụng là kinh", muốn có tha lực thì mình phải tự lực trước. Thiện Hà nghĩ, nếu muốn bản kinh mình dán vào kinh luân đó, thì mình hãy dùng tay chép kinh đó ra, vd như chép kinh Di Đà hay Vô Lượng Thọ, khi ấy ít nhất mình cũng có dụng tâm vào đấy, chứ chẳng lẽ đem photo thu nhỏ rồi dán vào đấy sau, khi ấy chắc chắc có bao nhiêu phước đức đâu,hi. Đây là vài thiển ý của đệ, tỷ tham khảo nha. Huynh đệ nào thấy đệ sai xót hay có ý gì hay giải thích cho tỷ Barbie y,hihi.@};-@};-@};-
Nếu ấn tống kinh là có phước đức thì làm như bạn kia nói cũng là một hình thức ấn tống kinh, trong kinh luân có 1 cuộn giấy loại giấy trong suốt dùng vẽ hoạ đồ , người ta in lên đó rất nhiều câu om ma ni pad me hum , bên ngoài kinh luân cũng có hình của câu chú nầy, quan niệm của người Tạng là khi quay một vòng tức là người quay đã chuyển hàng ngàn biến câu chú nầy vào không gian, những câu chú nầy sẽ chuyển thành chủng tử bồ đề giúp chúng sanh giác ngộ, trong khi đó người quay vẫn luôn râm râm đọc câu chú trên, thế thôi.