Hội Bông Sen

Hội Bông Sen (http://hoibongsen.com/diendan//index.php)
-   Hoạt động cúng dường, từ thiện (http://hoibongsen.com/diendan//forumdisplay.php?f=511)
-   -   Quỹ CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ năm 2019 (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=13467)

Diệu Hòa 27-03-2019 16:58

Quỹ CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ năm 2019
 
Link QUỹ năm 2018:http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=13313

Diệu Hòa nhận:
- 300k của bạn Quảng Lạc (ck ngày 19/2)
- 5,000,000đ của nhà hảo tâm TRAN THI HIEN (ck ngày 27/3/2019)

Xin tán thán công đức các bạn và nguyện cầu mọi sự an lành!

TỔNG (27/3/2019): 8,050,000đ + 5,300,000đ = 13,350,000đ
============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 03-04-2019 09:23

Diệu Hòa nhận:
- 1,000k của Diệu Ninh (ck ngày 23/1)
- 5,000,000đ của nhà hảo tâm TRAN THI HIEN (ck ngày 27/3/2019)
Xin tán thán công đức các bạn và nguyện cầu mọi sự an lành!

DH đã chuyển học bổng Quý 2/2019:
- 5.400.000đ tới 6 cháu tại Đồng Nai
- 1,800,000đ tới 6 cháu tại Bắc Ninh

TỔNG (3/4/2019): 13,350,000đ + 1,000,000đ - 5,400,000đ - 1,800,000đ = 7,150,000đ

============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 04-06-2019 11:27

Diệu Hòa nhận:
- 2,000k của bạn Đoàn Nhật Ha

TỔNG (4/6/2019): 7,150,000đ + 2,000,000đ = 9,150,000đ

============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạh


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 17-07-2019 14:56

Diệu Hòa nhận
- 200k của mẹ Diệu Hồng
- 200k của Quảng Lạc

Đã chuyển:
- 1,800,000k cho 2 em ở chùa Đào Xá, Bắc Ninh
- 5,400,000k cho 6 em ở Châu Thành, Đồng Tháp

TỔNG (17/7/2019): 9,150,000đ + 200,000đ + 200,000đ- 1,800,000đ-5,400,000đ = 2,350,000đ
============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 25-07-2019 17:53

Diệu Hòa nhận
- 3.470k của Diệu Thảo + chị Nhật Hạ

TỔNG (25/7/2019): 2,350,000đ + 3.470k = 5.820k
============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 02-08-2019 17:40

Diệu Hòa nhận
- 3.000k của 2 chị em Tâm Trí + Tịnh Phương.
Xin cảm ơn cong đức của 2 em!

TỔNG (2/8/2019): 5.820k + 3.000k = 8.820k
============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Hòa 23-09-2019 10:14

Diệu Hòa nhận
- 200k của bạn BUI THANH LAM
Xin cảm ơn công đức của bạn!

TỔNG (23/9/2019): 8.820k + 200K = 9,020K

============
Trong đó:
- 06 em học sinh ở Châu Thành, Đồng Tháp (do chú Thảo-phụ trách quỹ khuyến học của xã quản lý: 091183 66855) - TRONG ĐÓ CÓ 01 CHÁU HIỆN ĐANG HỌC ĐH NGÂN HÀNG TPHCM
- 02 em ở chùa Đào Xá - từ quý 3/2018 giảm 2 em do đi ở chùa khác (ĐT Sư cô trụ trì: 0948308878)

Để cho các em có thể thoát nghèo, hòa nhập với cuộc sống với vốn kiến thức cơ bản nhất , Hội rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn gần xa.

HBS Xin tán thán công đức của các đạo hữu, các Quý Phật tử và các Mạnh thường quân! Tổ từ Thiện HBS xin được tri ân tấm lòng Bồ Tát đến gia đình HBS và Quý Phật tử gần xa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đạo hữu gần xa.

Xin Được Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Được Thân Tâm Thường Lạc, Bệnh Tật Tiêu Trừ, mãn báo thân này Đều Được Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!!!

Mọi đóng góp xin gửi về:
Trần Thị Hiền
Số TK: 0021001427317
VCB Chi nhánh Hà nội
(Xin ghi rõ mục đích chuyển tiền: CCUM_ten ng gui) để tiện theo dõi ạhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
__________________


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 19:37.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2019.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.