Hội Bông Sen

Hội Bông Sen (http://hoibongsen.com/diendan//index.php)
-   Hình ảnh Phật và Bồ Tát (http://hoibongsen.com/diendan//forumdisplay.php?f=550)
-   -   Kính Mừng Thánh Đản Phật A Di Đà (http://hoibongsen.com/diendan//showthread.php?t=12774)

Duy Thức 26-12-2015 23:04

Kính Mừng Thánh Đản Phật A Di Đà
 
http://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gif

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC TỪ PHỤ
A DI ĐÀ PHẬT


(17/11/2015 ẤT MÙI, 27/12/2015)
http://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gif

http://nhasachtinhlien.com/uploads/t...-a-di-da-8.jpg

Kính Lễ Đấng Vô Thượng Y Vương
Bậc Được Khắp Trời Người Tán Tụng
A Di Đà Phật Ở Phương Tây
Phát Đại Nguyện Cứu Muôn Loài Trong Sinh Tử

http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a66cb8d280.gif
http://i1106.photobucket.com/albums/...pseae7892d.jpg

Duy Thức 12-12-2016 22:56

http://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/firework7.gif

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC TỪ PHỤ
A DI ĐÀ PHẬT


(17/11/2016 BÍNH THÂN, 15/12/2016 DƯƠNG LỊCH)
http://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gifhttp://www.hophap.net/hp/minhhoa/BuddhaXmasthing3.gif

http://i1042.photobucket.com/albums/...ps9gvadnw4.jpg

Kính Lễ Đấng Vô Thượng Y Vương
Bậc Được Khắp Trời Người Tán Tụng
A Di Đà Phật Ở Phương Tây
Phát Đại Nguyện Cứu Muôn Loài Trong Sinh Tử


http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a66cb8d280.gif

http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a8727e5496.gifhttp://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a8727e5496.gifhttp://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a8727e5496.gifhttp://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a8727e5496.gifhttp://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai...a8727e5496.gif
http://i1106.photobucket.com/albums/...pseae7892d.jpg


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 18:51.

Powered by: vBulletin v3.7.4 Full - Copyright ©2000-2019.
Phát triển bởi tất cả các thành viên Hội Bông Sen.