NGÔI NHÀ HỘI BÔNG SEN
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Nội quy diễn đàn
Đề nghị các bạn đọc kỹ Nội quy trước khi tham gia diễn đàn
Meeting room (74/1245) Chờ xử lý (7/20)
Ban cố vấn (0/0) 
Riêng tư 83 1.271
Thông báo
Thông báo các hoạt động HBS
208 3.769
Đóng góp ý kiến
61 654
Chào hỏi, Chúc mừng, Nhắn tin
Nơi các đạo hữu gặp gỡ làm quen, chào hỏi, chúc mừng, và nhắn tin cho nhau.
512 5.028

HOẠT ĐỘNG HỘI BÔNG SEN
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Sinh hoạt đạo tràng DI ĐÀ GIÁC NGỘ
Thông báo lịch sinh hoạt đạo tràng của HBS, nơi chia sẻ thông tin sau mỗi buổi sinh hoạt đạo tràng.
Hà Nội (16/1247) TP HCM (45/5913)
Đà Nẵng (6/25) 
68 7.222
Thư viện HBS
Nơi lưu trữ tài liệu của hội và nhận mọi sự đóng góp cho thư viện.
38 216
Hội trợ niệm
Nơi các đạo hữu trợ niệm cho các chúng sanh bệnh tử.
295 12.104
Hoạt động cúng dường, từ thiện
Nơi đăng các thông tin hoạt động cúng dường, từ thiện của Hội Bông Sen.
238 8.174
Hoạt động ấn tống kinh sách
Nơi các đạo hữu tham gia ấn tống kinh sách cùng HBS.
82 2.648
Hoạt động phóng sinh
83 4.751
Chương trình Lễ, Hội, gặp mặt
208 4.152
Phòng truyền thống
250 2.605

TỊNH ĐỘ TÔNG
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Kinh điển
69 384
Luận giải kinh điển
129 1.016
Học tập giáo lý
313 1.475
Kinh nghiệm niệm Phật
141 864
Khuyên người niệm Phật
bởi Tâm Trí
28-11-2016 10:11 Tới bài mới nhất
220 1.077

PHẬT HỌC TỔNG QUAN
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Phật học vấn đáp
Là nơi các Quý Thầy sẽ trả lời các câu hỏi của thành viên liên quan đến Phật pháp
40 196
Phật học cơ bản
Những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
633 2.409
Phật pháp nhiệm màu
Chia sẻ những điều vi diệu của Phật pháp
191 1.216
Pháp âm
Nơi chia sẻ những bài hát, băng giảng về Phật pháp
867 1.638
Hình ảnh Phật và Bồ Tát
137 705
Truyện Phật giáo
203 629
Các tông phái khác
bởi Duy Thức
15-07-2017 09:39 Tới bài mới nhất
255 1.237

VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Nhật ký, Hồi ký, Tâm sự
Nơi chia sẻ cảm xúc của các hội viên
301 6.692
Truyện và thơ ca
bởi Duy Thức
15-08-2017 08:54 Tới bài mới nhất
243 1.153
Hình ảnh cuộc sống
bởi Duy Thức
18-06-2017 10:11 Tới bài mới nhất
267 747

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG
  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài gởi
Ẩm thực chay
Đầu bếp chuyên nghiệp, thực phẩm, quán ăn, nhà hàng chay.
108 978
Chăm sóc sức khỏe
Trao đổi các vấn đề về sức khỏe.
13-04-2017 07:29 Tới bài mới nhất
93 1.004
Mua sắm, trao đổi
63 413
Phòng riêng cho các búp sen
Các đạo hữu hãy tạo phòng riêng cho các búp sen của mình nơi đây.
35 364